Статистика

Статистика

Щомісячна медико-статистична інформація
по КНП «ЧОРТКІВСЬКА ЦМЛ»
за І півріччя 2021 року (з наростаючим підсумком) Ліжковий фонд

Щомісячна медико-статистична інформація по КНП «ЧОРТКІВСЬКА ЦМЛ» за І півріччя 2021 року (з наростаючим підсумком) Ліжковий фонд

     Ф-20 т.3100                                                                                                                                                                                                          

Число ліжок

Поступило хворих

Виписано хворих

Померло

Проведено л/днів

К-сть л/днів згортання в зв’язку з ремонтом та іншими причинами

На кінець звітного періоду 

серед

ньо

річних

всього

с/ж

дітей 

0-17 років

всього

с/ж

всього

с/ж

327

327

3878

1907

451

3711

1859

99

36683

18671

 

   Робота лікарів поліклініки

                                                           Ф. 20. т. 2100                                                                                             

Кількість відвідувань,

всього

Кількість відвідувань дітей віком 0-17 років включно

Кількість відвідувань вдома, всього

Кількість відвідувань вдома дітей віком 0-17 років включно

43138

6846

18

7

 

Інтегральні (закладу ОТГ)

№  п/п

Перелік показників

Абсолютні числа

Показник

1

Смертність немовлят

(на 1000 народжених живими )

2

Материнська смертність

(на 100 тис. народжених  живими)

3

Кількість пологів

152

Інформація про роботу

КНП «Чортківська ЦМЛ» Чортківської МР  за І півріччя 2021року

Демографічні показники

            За звітний період в районі народилась 191 дитина   (2020 р. – 254). Зниження  складає 24,8 %. Показник народжуваності на 1000 тис. населення становить 2,7 (2020 р. 3,5). Померло 561 особа (2020 р. – 530). Показник смертності на 1 тис. нас.7,8 (2020 р. 7,3). Природний приріст –  -5,1  (2020 р. -3,8). Випадків дитячої смертності (дітей до 1 року життя) та материнської смертності не було, як і в 2020 році.

В структурі загальної смертності населення переважають захворювання органів:

1.      Захворювання органів кровообігу

2.      Захворювання органів дихання

3.      Новоутвори

Із числа всіх померлих, число осіб працездатного віку складає  66 осіб  (2020 р.-72), основними причинами смертності в працездатному віці є:

1.      Захворювання органів кровообігу

2.      Новоутвори.

3.      Захворювання органів дихання

 

            В КНП «Чортківська ЦМЛ» функціонує 327 ліжок.

Укомплектованість медичними кадрами

Штатні посади лікарів

Зайняті посади лікарів

Фізичні особи лікарів

Укомплекто-ваність, %

зайнятих до штатних

фізичними особами шт.посад

114,25

114,25

106

100

92,8

      За звітний період в районі зареєстровано вперше в житті: 5 випадків захворювання на туберкульоз 5 (2020р. – 1), показник захворюваності складає 0,7 (2020 р. 1,4). Відсоток деструктивних форм 3.6 % .

            Онкозахворюваність: зареєстровано первинних хворих 75 (2020 р. 57). Показник на 100 тис. населення 10,5 (2020 р. – 7,8), відсоток запущених форм   23/30,7 (2020 р. 67,9).

Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги

Всього до лікарів зроблено  118232 відвідувань, (2020 р. – 216365), на дому обслужено 14398 викликів, (2020р. – 20541).  

Число відвідувань до лікарів на 1 жителя (сума відвідувань в поліклініку, викликів на дім, прийом до стоматолога) складає  1,7 (2020 р. 3,0). Питома вага відвідувань до лікарів з приводу профілактичних оглядів складає 23063/19,5 (2020 р. 28,0/55647)

      Розгорнуто ліжок денного стаціонару –  43, що складає на 10 тис. населення  6,0.

      Кількість пролікованих хворих в ДС   602 що на 10 тис. населення 83,0.

      Прооперовано хворих в амбулаторних умовах  2202   (2020 р. 2526).

Надання стаціонарної допомоги.

Всього госпіталізовано хворих   3878  (2020 р. 4195). Рівень госпіталізації на 1 тис.жителів  54.2 (2020 р. 58,1). Проведено хворими л/д   36683   (2020 р. 37230). Робота ліжка по району  112,2   (2020 р. 112,8). Середня тривалість перебування на ліжку по району  9,2  (2020 –  8,8).

Проведено операцій в стаціонарі   1205 (2020 р. 1189).

Оперовано хворих – 1198  (2020 р. 1176). Вибуло хворих з ліжок хірургічного профілю (включаючи акушерські і гінекологічні) 1753  (2020р. 1820). Хірургічна активність 68,7  (2020 р. 65,3).   Післяопераційна летальність – 0,1 (2020 р. –  -). Число загальних анестезій  1001  (2020 р. 890).

Число хворих, яким надана термінова хірургічна допомога 56 (2020р. 54), випадків післяопераційної летальністі не було, як і в 2020 р. За звітний період в стаціонарах померло 99 хворих (2020 р. 38).

Робота діагностичних і допоміжних досліджень

1.      Число рентгенівських досліджень

Всього 10099,

в т.ч. амбулаторних хворих  5983

На 100 відвідувань в поліклініку  4,9

На 1 стаціонарного хворого  1,0

Кількість флюорографій органів грудної клітки всього  2090

Число флюорографій на 1 тис. населення (15 р. і старші)  209,5

2. Число ультразвукових досліджень

Всього 18744,

в т.ч. амбулаторних хворих  5831

На 100 відвідувань в поліклініку  5,8

На 1 стаціонарного хворого  2,0

3. Число ендоскопічних досліджень

Всього 529

Кількість хворих з уперше виявленою онкопатологією – 5

4.            Діяльність лабораторій

 

Число досліджень всього 224512,

в т.ч. амбулаторних хворих  145837        

На 100 відвідувань в поліклініку  155,3

На 1 стаціонарного хворого  68,1

  1. Діяльність кабінету функціональної діагностики

Число досліджень всього  13155  

в т.ч. ЕКГ досліджень 13155

Число досліджень на 100 відвідувань 11,2

На 1 стаціонарного хворого  4,5.

Перейти до вмісту